โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม


หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 077310291

ปรสิต ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของปรสิต

ปรสิต

ปรสิต แม้จะมีการพัฒนายาแผนปัจจุบัน แต่การป้องกันปรสิตยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน ตัวเลขและข้อเท็จจริงต่อไปนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความจำเป็นของมาตรการป้องกัน จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกมีผู้คนมากกว่า 4.5 พันล้านคนในโลกที่เป็นโรคปรสิต ปรสิตทำให้เสียชีวิต 16 ล้านคนทุกปี ในยุโรป ผู้อยู่อาศัยในสามทุกๆ คนได้รับผลกระทบจากการรุกรานของกาฝาก ผู้คนในรัสเซียมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ติดเชื้อท็อกโซพลาสมา

ปรสิตที่อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นและความผิดปกติทางระบบประสาท ทุกๆ ปี เด็กอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ที่เข้าเรียนในสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาจะป่วยด้วยโรคหนอนพยาธิ บุคคลสามารถถูกโจมตีโดยโปรโตซัวมากถึง 15 ชนิดและเวิร์มมากกว่า 250 ชนิดพร้อมกัน หนอนพยาธิคิดเป็นประมาณ 89 เปอร์เซ็นต์ของการแพร่ระบาดของปรสิตทั้งหมด ปรสิตไม่เพียงส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารเท่านั้น

ส่งผลต่ออวัยวะสำคัญอื่นๆ ด้วย เช่น หัวใจ ตับ ไต สมอง เมื่อเดินทางผ่านร่างกาย พวกมันจะสร้างความเสียหายทางกลต่ออวัยวะและเนื้อเยื่อ การอุดตันของท่อน้ำดี และกระบวนการอักเสบ นอกจากนี้ยังอาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง และอาการแพ้ โรคพยาธิมีมากมาย ที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคหนอนพยาธิเป็นโรคที่เกิดจากปรสิตที่อยู่ในวงจรชีวิตหนึ่งในดิน ไข่ของปรสิตเหล่านี้สามารถอยู่บนพื้นดินได้นานถึง 7 ปี

รอดชีวิตจากน้ำค้างแข็งรุนแรงและยังคงรุกรานได้ ซึ่งเป็นการรุกรานของปรสิตที่ส่งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ แอนโทรโพโนสบริสุทธิ์เป็นโรคที่มีลักษณะเฉพาะของมนุษย์เท่านั้น แยกจากกันระหว่างการรุกรานของปรสิตโรคติดต่อมีความโดดเด่น ซึ่งปรสิตสามารถถ่ายทอดจากคนสู่คนได้ แหล่งที่มาของโรคปรสิตคือ ของใช้ในครัวเรือนในอพาร์ตเมนต์ สถานที่สาธารณะ การขนส่ง

ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ผักล้างไม่ดี ผลไม้ เนื้อสัตว์ดิบหรือแปรรูปไม่เพียงพอ หรือปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะพบการติดเชื้อปรสิตในช่วงฤดูร้อนเมื่อเราเสริมอาหารด้วยวิตามิน เช่น ผลเบอร์รี่สด ผัก สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมีเม็ดดินและด้วยเหตุนี้ไข่ของปรสิต น้ำประปา น้ำในแม่น้ำ ทะเลสาบ ในขณะที่ว่ายน้ำในบ่อ ปรสิตสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางผิวหนัง เยื่อเมือก อันเป็นผลมาจากการกลืนน้ำ

เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนมีโอกาสสูงที่จะติดโรคสัตว์โซแอนโทรโพโนส กล่องทรายสำหรับเด็ก ตัวอย่างเช่น กระบะทรายสำหรับเด็กอาจมีอุจจาระสัตว์ ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสติดเชื้อพยาธิได้ สาเหตุทั่วไปของการแพร่ระบาดของปรสิต คือสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ดี การติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้หากคุณไม่ล้างมือหลังจากไปสถานที่สาธารณะ ห้องน้ำ สัมผัสกับเงิน ทำงานส่วนตัว ทำอาหารปลา เนื้อ สลัด มีหลายอาชีพที่ผู้คนโดยธรรมชาติของงานมีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อปรสิต

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้รวมถึงช่างประปา คนงานในฟาร์มปศุสัตว์ ธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และคนทำความสะอาดพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีปรสิตที่แมลงเป็นพาหะ ตัวอย่างเช่น แมลงวัน ยุง ในบ้านเรามีการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคพยาธิประมาณ 1 ล้านคนต่อปี ในเรื่องนี้ได้มีการพัฒนามาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของปรสิต หลักการป้องกันได้แก่ การตรวจหาและรักษาผู้ป่วยที่มีพยาธิอย่างทันท่วงที

ผู้รักษาทันเวลาไม่เป็นภัยคุกคามต่อผู้อื่น การทำลายเชื้อโรคของการรุกรานของ ปรสิต อย่างทันท่วงที ด้วยวิธีการฆ่าเชื้อโรคและการทำลายล้าง ซึ่งรวมถึงการฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสีย อาหาร และการบำบัดสถานที่สาธารณะจากแมลง ตัวอย่างเช่น การรักษาสถานที่พักผ่อนจากยุงช่วยป้องกันโรค เช่น โรคเท้าช้าง การปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลพิษด้วยสารตั้งต้นที่มีปรสิต ประการแรกนี่คือการฆ่าเชื้อส้วมซึมในเวลาที่เหมาะสมการป้องกันการใช้มูลสัตว์สดในการเกษตรเป็นปุ๋ย

ปรสิต

ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการแก้ไขในระดับกฎหมาย และจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มงวด ป้องกันการรุกรานของปรสิตด้วยความช่วยเหลือของสารเคมีบำบัด ตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปยังเขตร้อนหรือไปยังสถานที่ที่มีไข้มาลาเรียเฉพาะถิ่น การใช้ยาต้านมาลาเรียเป็นสิ่งจำเป็น กองทุนดังกล่าวไม่อนุญาตให้มีการพัฒนาของโรคมาลาเรียแม้ว่าจะมีการติดเชื้อก็ตาม อาจกล่าวได้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพของประชากร

แนะนำให้ใช้ยาเคมีป้องกันการแพร่กระจายของปรสิตสำหรับพนักงานของฟาร์มปศุสัตว์ และธุรกิจการเกษตรในบางช่วงเวลา ภูมิคุ้มกันหรือการสร้างภูมิคุ้มกันของประชากรในศูนย์กลางของการพัฒนาของการรุกรานของปรสิต มาตรการนี้เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อโปรโตซัวมากกว่าโรคหนอนพยาธิ การปรับปรุงวัฒนธรรมสุขาภิบาลทั่วไปของประชากร ไม่มียาวิเศษใดที่สามารถปกป้องบุคคลจากการรุกรานของปรสิตได้

การป้องกันการติดเชื้อปรสิตมีหลายแง่มุมและมีหลายด้าน มาตรการป้องกันขึ้นอยู่กับชนิดของปรสิต วัฏจักรของการพัฒนา วิธีเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ อย่างไรก็ตาม มีกฎพื้นฐานที่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดปรสิตได้ สุขอนามัยส่วนบุคคล ควรล้างมือให้สะอาดหลังจากไปสถานที่สาธารณะ สัมผัสกับสัตว์เลี้ยง ก่อนรับประทานอาหาร ทำความสะอาดอะพาร์ตเมนต์เปียกเป็นประจำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

การต้มเตียงและชุดชั้นในเป็นประจำ การซื้อผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในสถานที่ค้าขายที่ได้รับอนุญาต การรักษาความร้อนที่เพียงพอของเนื้อปลาซึ่งควรมีอย่างน้อย 30 นาที นอกจากนี้ วิธีที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับปรสิตคือการแช่แข็งปลาและเนื้อสัตว์ไว้ล่วงหน้า การล้างและต้มน้ำผักผลไม้สมุนไพรอย่างละเอียด ดื่มน้ำต้มบรรจุขวด ปกป้องอาหารจากแมลง ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

นานาสาระ : รูขุมขน ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับการดูแลรักษารูขุมขนบนใบหน้าให้เล็กลง

บทความล่าสุด